Facebook

Kilka słów o grupie

Grupa Agathos

Jesteśmy grupą osób,  które łączy zafascynowanie ikoną. Ikoną jako sztuką, oraz ikoną jako sposobem modlitwy. Należymy do Kościoła Katolickiego,  jednak  duchowość chrześcijańskiego wschodu jest nam bliska. W naszym malarstwie powracamy do tradycji pierwszego tysiąclecia chrześcijaństwa, gdy Kościół nie był jeszcze podzielony. Inspiracje czerpiemy  również   z polskiej sztuki sakralnej, w której ikona była zawsze obecna.
Staramy się poznać i zrozumieć czym jest święty obraz  w przestrzeni kościelnej i prywatnej, jak może ułatwić kontemplację i pogłębić wiarę. Chcielibyśmy zmienić stosunek do ikony w Polsce, obarczony często niewiedzą i uprzedzeniami.

Nasza grupa powstała w 2003 r. Wywodzimy się z pracowni Św. Łukasza w Krakowie, gdzie pobieraliśmy nauki u o.Zygfryda Kota SJ.
Dalsze doskonalenie i wiedzę w dziedzinie ikonografii zawdzięczamy Studium Chrześcijańskiego Wschodu w Warszawie oraz kontaktom z prawosławnymi ośrodkami i szkołami pisania ikon.
Nie ma wśród nas mistrza i uczniów. Razem zaczynaliśmy naszą przygodę z ikoną i wspólnie odkrywamy jej tajemnice.
Od 2009 r. jesteśmy związani ze Scholą Teatru Wegajty, z którą współpracujemy w ramach projektu Laboratorium Tradycji. W czasie tego wydarzenia odbywają się warsztaty malowania ikon i śpiewu liturgicznego pod nazwą „Tradycja Bizantyjska”.

NAZWA

Nazwa grupy Agathos, po grecku "dobry", jest nawiązaniem do greckiej tradycji ikonograficznej, do okresu, gdy chrześcijaństwo, jeszcze niepodzielone, wypracowało zasady sztuki sakralnej. Dobro to wartość najbardziej uniwersalna: "Nikt nie jest dobry tylko Bóg", a ikona jest przecież obrazem Boga.

TECHNIKA

Ikony są malowane techniką klasyczną. Wykonywane są na deskach z drzew liściastych, pokrytych gruntem kredowym, złocone złotem płatkowym lub szlagmetalem kładzionym na pulmencie lub na mixtionie. Część malarska jest wykonana temperą jajeczną.

KANONICZNOŚĆ

Ikony zachowują bizantyjski kanon ikonograficzny, ale nie są jednak kopiami. Stanowią oryginalne kompozycje nawiązujące do najwcześniejszych i najpiękniejszych ikon, powstałych często jeszcze przed podziałem Kościoła na Wschodni i Zachodni. Jest to więc próba stworzenia malarstwa sakralnego, które powraca do korzeni chrześcijaństwa.

WSPÓLNOTOWOŚĆ

Jesteśmy ikonografami pracującymi wspólnie. Gdy malujemy razem  ikonę,  przechodzi ona podczas pracy z rąk do rąk. Tworzymy również cykle ikon, gdzie każdy wykonuje jedno przedstawienie.

Irina Jazykowa  w swojej książce „ Oto czynię wszystko nowe”  pisze:
 „Ikonografia (...) jest dziedziną twórczości wspólnotowej (...) ikonograf nie mówi od siebie, ale przede wszystkim w imieniu kościoła. (...) Wspólnotowość jest jednością niepodobnych do siebie ludzi, zgromadzonych razem dzięki wierze w jednego Boga. Wszyscy oni należą do jednego Ciała Chrystusa i jako członkowie jednego organizmu nie wyobrażają sobie samych siebie bez innych, ale równocześnie każdy z nich jest niepowtarzalny, unikalny, nie do zastąpienia.” (PROMIC Warszawa 2011, tłumaczenie H.Paprocki, str. 120 i 163)

Tak też jest u nas, każdy z nas ma inny styl, ikony każdego z nas można wyraźnie odróżnić.
Poznajemy język ikony, akceptujemy go, przyswajamy go sobie, ale nie jesteśmy kopistami.
Staramy się używać go twórczo.

DZIAŁALNOŚĆ

Grupa Agathos oprócz tworzenia ikon zajmuje się także działalnością popularyzatorską. W tym celu podejmujemy inicjatywy takie jak:

  • Organizacja wystaw. Każda wystawa przygotowana jest tak, aby odwiedzające ją osoby mogły zaznajomić się z symboliką ikon oraz tradycyjnym procesem powstawania ikony,
  • Pokazy i prelekcje dla ruchów i wspólnot religijnych oraz innych grup zainteresowanych tą tematyką.
  • Prowadzenie lekcji dla młodzieży szkolnej i spotkań dla dzieci;
Joomla templates by a4joomla